Doporučujeme
www.mywood.eu
e-mail:    Wallenfels@seznam.cz                                                                                    telefon:    +420 607 236 390

Samotné upozornění je jistě snadno pochopitelné, přesto jsme zaznamenali snahu některých "vychytralých nepoctivců", kteří se snaží napodobovat naše výrobky. Boj s takovými "nepoctivci" je dnes jednodušší než dříve, a rovněž postihy jsou cestou práva lépe "vymožitelné" a mnohdy pro nepoctivce představují i katastrofální rozměry. Ale jak to tak vypadá, jsou pořád mezi námi tací, kteří se snaží "parazitovat" na úkor jiných. Tito "vychytralí" si myslí, že nějakou změnou, úpravou materiálu, barvy, vzhledu a podobně si mohou dovolit "přisvojit" a vyrábět tento výrobek. Někteří "vychytralci" se ani nesnaží změnit vzhled či materiál výrobku a prachsprostě ho "okopírují". Jiní se snaží "parazitovat" na dobré pověsti naší firmy například kopírováním našich fotografií a textů.

Proto všem, kdo souhlasí s naším názorem a chtějí nám, ale i sobě pomoc, nabízíme spolupráci:

2.) Spolupráce v boji proti nepoctivcům a vychytralým

Finanční a časová náročnost při vzniku nového výrobku je veliká, a proto je i důvod bojovat proti "nepoctivcům".

Protože všechny snahy "nepoctivců a vychytralých" vedou k jedinému, a sice k jejich bezdůvodnému obohacování, rozhodli jsme se razantně bojovat se všemi "nepoctivci a vychytralými" cestou práva.

Soudní spory proti "nepoctivcům" v dnešní době již nejsou marné a my budeme vždy požadovat vyrovnání, jak majetkové újmy, tak i všech dalších práv z toho vyplývajících.

Soudní proces s takovými "vychytralci" bývá účinnou ochranou, protože těžiště právní ochrany proti porušování práv z průmyslového vlastnictví spočívá jak v prostředcích občanského zákoníku, tak především v prostředcích obchodního zákoníku (hlavně ve smyslu nekalosoutěžního jednání).

Právní kanceláře se dnes specializují na tento druh práva a na základě našich podnětů účinně podávají žaloby.

- pravděpodobný falzifikát či napodobeninu pergoly typu Palmira® -
nebo na
- poškozování dobrého jména firmy -
nebo na
- kopírování našich fotografií a textů -
nebo na
- zneužívání obchodní značky Palmira® -

Po ověření si údajů a po nezbytných právních úkonech,
odměna bude splatná v den podání žaloby.

Dovolujeme si nabídnout odměnu ve výši 20.000,- Kč (dvacettisíckorunčeských) každému, kdo nás upozorní na:
Děkujeme vám za pochopení a pomoc.
pergoly-altány-vrata-dveře a okna
Truhlářství-Příbram
ing. Ivan Wallenfels, truhlářství - tesařství, Zadní Poříčí 10, 262 72 Březnice, tel.:+420 607 236 390, e-mail: Wallenfels@seznam.cz

Upozornění

Na výrobcích, reklamních materiálech i webových stránkách se vyskytuje často věta – upozornění:


Důležité upozornění:
Výrobky typu pergola Palmira® jsou chráněny průmyslovým vzorem
a Palmira®  je ochrannou známkou široké skupiny výrobků ze dřeva
1.) Ochrana duševního vlastnictví